RiUS kutsui kunniajäseniksi Tiina Sepän ja Niko Lukkaroisen

Riihimäen Uimaseuran vuosikokouksessa 26.11.2019 seura kutsui kunniajäseniksi Tiina Sepän ja Niko Lukkaroisen.

Tiina Seppä
Tiina on toiminut vuosia kilpailutoimitsijana sekä seuran hallituksen jäsenenä 28.11.2011-26.11.2019.  Tiina on niitä poikkeuksellisia ja esimerkillisiä seuratoimijoita, jotka ovat jatkaneet seurassamme toimimistaan lasten ja nuorten uintiharrastuksen edistämiseksi, vaikka omat lapset ovatkin jättäneet jo altaissa kauhomisen.  Tiina on seuran hallituksessa toimiessaan painottanut hyvän yhteistyön sekä luottamuksen rakentamisen merkitystä seuraväen ja seuran yhteistyötahojen kanssa.

Niko Lukkaroinen
Niko on toiminut seuramme Alge-tiimissä vuosien ajan sekä seuran hallituksen jäsenenä 9.11.2015-26.11.2019. Toimiessaan Alge-tiimissä Niko otti aktiivisesti roolia pitääkseen sähköisen ajanottolaitteiston toimintakunnossa. Hallituksen jäsenenä Niko on painottanut seuran toiminnan merkitystä alueen uintiharrastuksen mahdollistajana.

Riihimäen Uimaseura kiittää Tiinaa ja Nikoa kaikista vuosista, joina he ovat tehneet korvaamatonta työtä RiUS:n eteenpäin viemiseksi!

Riihimäen Uimaseuran kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet
18.11.2008 Jorma Heinonen (kj) ja Kari Manninen (kj)
28.11.2011 Pekka Sorsa (kp)
23.11.2013 Seppo Rinkari (kj)
24.11.2014 Mauri Ekholm (kj)
27.11.2017 Raija Kiuru-Skyttä (kp) ja Pirjo Häkkinen (kj)
29.11.2018 Tuovi Koskinen (kj) ja Ismo Voutilainen (kj)
26.11.2019 Tiina Seppä (kj) ja Niko Lukkaroinen (kj)

Riihimäen Uimaseuran kunniajäseneksi kutsutaan henkilö, joka on seuran jäsenenä ollessaan ansiokkaasti edistänyt seuran toiminnan kehittymistä.

Riihimäen Uimaseuran kunniapuheenjohtajaksi kutsutaan henkilö, joka toimiessaan seuran puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana on ansiokkaasti edistänyt seuran toiminnan kehittymistä.

Kunniapuheenjohtaja ja -jäsen on vapautettu seuran jäsenmaksusta.
Jäsenyys on elinikäinen ja kunniapuheenjohtajalla ja -jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa äänioikeus ja yksi ääni.