SEURA

RIIHIMÄEN UIMASEURAN YLEISKUVAUS    

RiUS historia lyhyesti
Riihimäen Uimaseura on perustettu 4.11.1963. RiUS on talousalueensa suurin uintiurheiluseura ja toimii merkittävässä tehtävässä alueen asukkaiden uintitaidon kehittämisessä. Seuran perustamisen aktiivivuosina toiminta vakiintui jäsenmäärän vaihdellessa noin 100 henkilön molemmin puolin. 2000-luvun alussa seuran toiminta lähti kasvuun toimintaan tulleiden aktiivisten seurakehittäjien toimesta ja jäsenmäärä nousi 450 jäseneen. Seuran palkattua vuoden 2007 alusta päätoimisen toiminnanjohtajan jäsenmäärä tuplaantui, sen ollessa uintikaudella 2013-2014 parhaimmillaan 921. Seurassa on tehty aktiivisesti työtä seuran, uimaopetuksen, valmennuksen ja olosuhteiden kehittämiseksi ja vuoden 2009 aikana seura palkkasi päätoimisen valmentajan ja vuoden 2011 päätoimisen uimakoulukoordinaattorin, joiden työpanos on ollut merkittävä seuran kehittämistyössä.

Tähtiseura RiUS
RiUS on ollut Sinettiseura vuodesta 2010 ja seura on auditoitu keväällä 2013 sekä keväällä 2016. Sinettiseurat ovat olleet vuodesta 2018 Tähtiseuroja ja seuran ensimmäinen auditointi Tähtiseurana tehtiin 21.4.2020. Tähtiseurojen toiminta rakentuu lapsen ja nuoren parhaan edistämiselle – lapsen kasvun ja kehityksen tukemiselle sekä lapsuuden kunnioittamiselle. Lasten ja nuorten urheilussa tärkeää on ilo, innostus, oppiminen ja kehittyminen sekä kaveruus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua. Tähtiseuratoiminnan tavoitteena on löytää seurassa yhteinen toimintatapa ja periaatteet, joilla laadukasta lasten ja nuorten toimintaa voidaan toteuttaa. Tähtiseurat ovat lasten ja nuorten urheilun kärkiseuroja. Ne ovat aktiivisia ja kehityshaluisia seuroja – lajiensa ja paikkakuntiensa parhaita! Laadukkaan toiminnan mahdollistavat aikuiset – vanhemmat, ohjaajat, valmentajat, seurajohtajat ja muut toimijat – jotka ovat tietoisia kasvatusvastuustaan ja esimerkkiroolistaan.

Riihimäen Uimaseura on valittu myös SVUL:n Uudenmaanpiirin vuoden 2007 Kasvattaja Seuraksi ja vuoden 2013 Vuoden Seuraksi.

SEURAN TULEVAISUUDEN VISIO
Riihimäen Uimaseura on hyvä elämäntapa ja arvostettu uintiurheiluseura, joka tarjoaa laadukasta uimaopetusta ja valmennusta vauvasta vaariin. RiUS on yksi Suomen menestyksekkäimmistä uimaseuroista niin kilpailumenestyksen kuin koko seuratoiminnan laadun osalta. RiUS uimari nähdään edustamassa Suomea kansainvälisissä arvokilpailuissa.

SEURAN TOIMINTA-AJATUS
Riihimäen Uimaseurassa harrastetaan turvallisesti osaavien seuratoimijoiden johdolla. Seura kasvaa hallitusti ja kehittyen panostamalla toiminnan laatuun jäsenten tarpeiden mukaisesti. Riihimäen Uimaseura kehittyy tiedon, taidon, osaamisen ja hyvien yhteistyökumppaneiden avulla. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni Riihimäen seudun asukas ikään katsomatta saa positiivista liikunnan ja osallistumisen iloa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää jäsenilleen uimaopetusta, kunto- ja terveysliikuntaa, kilpaurheiluun tähtäävää valmennustoimintaa, kurssi- ja leiritoimintaa sekä uintikilpailuja. Seuran toiminnan erityinen painopistealue on lasten ja nuorten uintiurheilun ja toiminnan kehittäminen niin, että harjoitteluun osallistumisen sekä oman kehittymisen kautta jokainen osallistuja saa positiivisen, pysyvän kipinän vesiliikunnan harrastamiselle ja halutessaan mahdollisuuden valmentautumiseen huippu-uimariksi. RiUS toiminta tähtää pitkäaikaiseen ja mielekkääseen harrastamiseen seurassa. Nuorista uimareista kasvaa tulevaisuuden uimaopettajat, valmentajat ja muut seuratoimijat. Riihimäen Uimaseura on hyvä elämäntapa.

SEURAN KESKEISET ARVOT
1. Psyykkinen, emotionaalinen, fyysinen ja sosiaalinen turvallisuus
2. Seuratoiminnan jäsenlähtöisyys
3. Toiminnan tavoitteellisuus ja taloudellisuus
4. Jatkuva kehittyminen ja ekologisuus

SEURAN EETTISET LINJAUKSET
Liikkuminen seuran ryhmissä perustuu rehdin ja terveen urheilun periaatteille. Jokainen uimari, uimaopettaja ja valmentaja on tasa-arvoisessa asemassa riippumatta omasta ja ryhmänsä tasosta tai ikäryhmästään.
Jokaiselle uimarille ja liikkujalle pyritään tarjoamaan mahdollisuus harrastaa lajia oman tasonsa mukaisessa ryhmässä. Uimareiden tukemiseksi on tärkeää huomioida toimivat kodin ja seuran väliset suhteet – kuitenkin siten, että mahdolliset vanhempien ylimitoitetut toiveet ja odotukset eivät saa vaikuttaa valmentajien ja/tai seuran toimintaan.

Riihimäen Uimaseura antaa terveysvalistusta kasvaville lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmilleen. Seuran järjestämissä urheilutapahtumissa kuin myös kilpailu- sekä leiritoiminnassa on tupakointi- ja alkoholin ja muiden huumaavien nautintoaineiden käyttökielto. Havaituista väärinkäytöksistä raportoidaan uimarin kotiin. Uimaopettajat, valmentajat ja muut seuratoimijat toimivat omalta osaltaan esikuvina lapsille ja nuorille ja noudattavat samaa ohjetta. Myös heiltä edellytetään hyvää käytöstä ja hyväksyttyjä toimintatapoja.

Riihimäen Uimaseurassa pidetään tärkeinä myös seuraavia asioita:
1. Kaikkien seurassa toimivien sitoutumista seuran yhteisiin arvoihin, tavoitteisiin ja toimintatapoihin.
2. Seuran jäsenten keskinäinen kunnioitus, arvostus ja hyvä toimintaa eteenpäin vievä turvallinen ilmapiiri.

Epäkohtien käsittely
Uimakoulutoiminnassa
Mahdolliset epäkohdat uimakoulutoiminnassa käsitellään seuraavasti:
Uimari ja /tai hänen huoltajansa -> Koordinaattori -> Toiminnanjohtaja -> Hallitus. Uimaopetuksen ensisijainen vastuuhenkilö on koordinaattori.

Valmennustoiminnassa
Mahdolliset epäkohdat valmennustoiminnassa käsitellään seuraavasti:
Uimari ja /tai hänen huoltajansa -> Valmentaja -> Valmennuspäällikkö -> Toiminnanjohtaja -> Hallitus. Valmennuksen ensisijainen vastuuhenkilö on valmennuspäällikkö.

Seuratoiminnassa
Mahdolliset epäkohdat seuratoiminnassa käsitellään seuraavasti:
Asianosainen -> Toiminnanjohtaja -> Hallitus. Seuratoiminnan ensisijainen vastuuhenkilö on toiminnanjohtaja.

RIIHIMÄEN UIMASEURAN STRATEGIA vuoteen 2024

Seuran  säännöt RiUS säännöt