Riihimäen Uimaseuran seurainfo koronaan liittyen

Riihimäen Uimaseuran seurainfo koronaan liittyen 2020-14-03 klo 15.00

Seuramme tärkein arvo on turvallisuus. Riihimäen Uimaseura noudattaa toiminnassaan Suomen Uimaliiton sekä Riihimäen Uimahallin ohjeistuksia. Riihimäen Uimaseura tarjoaa mahdollisuuden harjoitella toistaiseksi kuten tähän asti.

Riihimäen Uimaseura seuraa aktiivisesti tilanteen kehittymistä. Tilanne voi muuttua, mikäli ohjeistukset muuttuvat. Tiedotamme asian tiimoilta tarvittaessa.

Jos urheilijalla, valmentajalla tai huoltajalla on lieviäkin sairauden oireita, on hänen pysyteltävä kotona.Toivomme, että kukin noudattaa kaikissa toimissaan hyvää käsihygieniaa sekä jää kotiin jos, ei koe oloaan terveeksi tai jos harjoituksiin tulo muutoin mietityttää.

Riihimäen Uimaseuran hallitus

Yhteydenotot
Puheenjohtaja Timo Nuora
timo.nuora@rius.fi

Toiminnanjohtaja Pirjo Lappalainen
pirjo.lappalainen@rius.fi

LUETHAN MYÖS

->
Uimaliiton ohjeistus harrastetoiminnasta 13.3.2020
Perusterveet lapset, nuoret ja nuoret aikuiset eivät kuulu covid-19-infektion riskiryhmään. Urheiluseurojen harrastetoiminta näille kohderyhmille voi jatkua, mutta ennaltaehkäiseviin toimiin on kiinnitettävä erityistä huomiota, katso ennaltaehkäisyn ohjeita THL:n sivuilta.
Jos urheilijalla, valmentajalla tai huoltajalla on lieviäkin sairauden oireita, on hänen pysyteltävä kotona.


-> Riihimäen Uimahallin tiedote 13.3.2020 08:27
Liikuntapaikoille on tullut paljon kyselyitä koronaan liittyen. Kaikkien liikuntapaikkojen toiminta jatkuu normaalisti. Seuraamme THL:n ja viranomaisten ohjeistusta sekä tilanteen kehittymistä ja teemme tarvittaessa erityistoimia. Tällä hetkellä tiedossa ei ole, että uimahallissa käymisessä olisi mitään erityisvaaraa.

Uimahalliin tullaan lähtökohtaisesti terveinä ja tämän tärkeyttä onkin nyt syytä korostaa.
Uimahallin siivouksessa huomioidaan nyt erityisesti kosketuspinnat. Muistutamme asiakkaitamme huolehtimaan hyvästä käsihygieniasta eli kädet on nyt syytä pestä halliin tultaessa ja sieltä poistuttaessa. Tästä on muistutukset hallin tiloissa. Uimahallin henkilökunta huomioi myös omassa toiminnassaan hygienian.