Riihimäen uimahallin sulkeutuminen on osoittautunut ennalta laskettua suuremmaksi haasteeksi uimaseuralle

Hyvät Riihimäen Uimaseuran uimarit, uimareiden vanhemmat ja huoltajat, seuratoimijat sekä yhteistyökumppanit

Viimeiset vuodet ovat olleet haasteellisia myös Riihimäen uimaseuralle. Koronan aiheuttamat ongelmat, harrastajamäärien vähentyminen sekä Riihimäen uimahallin sulkeutuminen remontin vuoksi ovat asioita, joiden kanssa seura on pyrkinyt selviämään.

Riihimäen uimahallin sulkeutuminen on osoittautunut ennalta laskettua suuremmaksi haasteeksi uimaseuralle. Toiminnan pakollinen siirtäminen väistötiloihin, Tervakoskelle, on edelleen laskenut harrastajamääriä. Samanaikaisesti toiminnan järjestämisestä aiheutuvat kustannukset ovat nousseet merkittävästi korkeammiksi kuin aiemmin.  Ulkopaikkakuntalaisena seurana uimahallimaksumme ovat korkeammat, emmekä näihin voi vaikuttaa. Näitä kustannuksia emme ole saaneet, emmekä toisaalta halunneetkaan siirtää kokonaisuudessaan harrastusmaksuihin.

Tämä on osaltaan johtanut seuran taloudellisen tilanteen heikkenemiseen hyvin nopeasti tavalla, jota emme täysin pysyneet ennustamaan.

Riihimäen Uimaseuran hallitus on ryhtynyt toimenpiteisiin asian korjaamiseksi.

Tämän vuoksi olemme lomauttaneet kokonaan tai osittain palkattua henkilökuntaamme. Tämä on toteutettu tavalla, joka mahdollistaa niin uimakoulujen kuin valmennustoiminnan jatkumisen kuten aiemminkin. Uimareiden, niin kilpauinnissa, uimakouluissa kuin harrasteryhmissä, harrastaminen ja kehittyminen ovat aina olleet ja ovat tässäkin tilanteessa seuran pääasiallinen tavoite ja päämäärä.

  • Uimakoulukoordinaattorin määräaikainen sijainen on päätetty lomauttaa.
  • Seuran valmennuspäällikön viikoittaista työtuntimäärä vähennetään.
  • Seuran määräaikainen toiminnanjohtaja työskentelee vain 7,5h/vko.
  • Seuran kulurakennetta on muutoinkin tarkistettu ja tehty kaikki voitavat karsinnat ylimääräisistä kulueristä.

Riihimäen uimaseuran hallitus on myös päättänyt selvittää varainhankinnan sekä sponsoritoiminnan tuomat mahdollisuudet seuran talouden parantamiseksi. Tähän on jo aloitettu toimenpiteet.

Seura ottaa mieluusti vastaan erilaisia ideoita ja ajatuksia varainhankinnan/sponsoritoiminnan osalta. Toivomme, että seuraväki ottaisi tämänkin asian omakseen ja lähtisi yhdessä hallituksen kanssa toteuttamaan näitä toimenpiteitä.

Ideat ja ajatukset voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen: jenna.listokorpi@rius.fi

Seuran hallitus käsittelee yhteydenotot kootusti noin kahden viikon välein ja vastaa yhteydenottoihin sen jälkeen.

Riihimäen Uimaseuran hallitus tulee seuraamaan tilannetta tästä eteenpäin tiiviisti ja tiedottamaan teitä, mikäli tarvetta esiintyy.

Yhdessä me selviämme kaikista haasteista!

Yhteistyöterveisin,
Riihimäen Uimaseuran hallitus