Riihimäen Uimaseura hyödyntää uusinta teknologiaa

Riihimäen Uimaseura on ottanut rohkeita askelia kohti tulevaisuutta ottamalla käyttöön valmennuksessa nykyteknologian mahdollisuuksia ja yhdistämällä uimakoulutoimintaan valmennustietoutta. Kummatkin edellä mainitut toiminnot auttavat valmentajia ja uimakouluopettajia jatkuvasti viemään omaa alaansa sekä koko seuratoimintaa eteenpäin. Olemmekin onnistuneet kehittämään järjestelmän, joka kehittää itse itseään. Kaikkien toimijoiden mielipiteet ja huomiot ovat tärkeitä kokonaisuuden kannalta. Vain yhteinen kokemus ja jaettu tietotaito ovat tärkeitä.

Uintiurheilussa on pitkään kuvattu uimareiden tekniikkaa sekä veden päältä että veden alla. Kuvamateriaalin analysoinnissa ongelmia on lähinnä tuottanut kotivideotekniikka: hidastetun kuvamateriaalin laatu. Kilpauintitasolla on kyettävä näkemään pintaa syvemmälle. Käytännössä uimarin liikkeet veden alla ovat olennaisia. Riihimäen uimaseura on hankkinut jo aikaisemmin tarvittavat kuvausvälineet vedenalaiseen kuvaukseen, mutta mikä tärkeintä meillä on huippu tietokoneohjelma analysoinnin avuksi. Ohjelma mahdollistaa kuvatun materiaalin tarkemman tarkastelun kuva kuvalta ja ennen kaikkea tuo häiriötöntä kuvaa valmentajan tarkasteltavaksi.

Hyvä vedenalainen kuvamateriaali mahdollistaa kilpauimareiden uintitekniikan kehittämisen oikealla tavalla. Mitä aikaisemmin tekniikkavirhe voidaan korjata, sitä vähemmän täytyy tehdä työtä väärän uintitekniikan poisoppimiseksi. Riihimäen uimaseurassa on tehty periaatepäätös, jonka mukaan uimareista ei tehdä uimareita pelkillä uiduilla kilometreillä. Tärkeää on lähteä opettamaan jo alusta lähtien mahdollisimman oikea uintitekniikka. Samaa periaatetta noudatetaan uimakouluista lähtien. Lapset ovat lapsia ja heitä tulee kohdella ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti.

Riihimäen Uimaseuran hankkimaa sähköistä ajanottojärjestelmää käytetään uimareiden kilpailuviettien tukemiseksi. Mikä onkaan lapsista ja nuorista hauskempaa kuin kilpailla. Kilpailu itse itseään vastaan ei sisällä epäterveitä elementtejä. Me kaikki haluamme kilpailutoimintaan absoluuttista rehellisyyttä, johon ei vaikuta kenenkään muun toiminta kuin urheilijan itsensä tekemä suoritus. Sähköinen ajanottojärjestelmä valmennuskäytössä on lahjomaton tulosten näyttäjä niin lapsille kuin nuorillekin. Ajanottojärjestelmä on kallis hankinta lyhyellä aikavälillä tarkasteltuna, mutta pitkällä aikavälillä se tuo laadullista lisäarvoa valmennustoimintaan.

Uimakoulutoiminnan kehittämisessä olemme tehneet suuria harppauksia toiminnan ja tulosten suhteen. Uimakouluissamme käytetään ”poikkihallinnollisesti” uimaopetustietoutta että valmennustietoutta. Tämä on edellyttänyt useiden vuosien työtä ja työn kriittistä arvostelua, jonka on jatkuttava! Kilpauinnin kuvamateriaalia käytetään edelleen uimakoulutoiminnan kehittämiseen. Kykenemme korjaamaan tekniikkavirheitä paljon aikaisemmassa vaiheessa, joka edesauttaa tulevaisuuden uimareita.

Riihimäen Uimaseurassa seuratoiminnan kehittäminen jatkuu tulevaisuudessa kaikilla osa-alueilla voimakkaana. Vahvuutemme on seuramme ihmisissä ja heidän osaamisensa hyödyntämisessä. Yhteistyö ja sen aikaansaaminen ovat seuratoiminnassakin kultaa. Toivotan kaikki uintiurheilusta kiinnostuneet tervetulleiksi Riihimäen Uimaseuraan, jossa on tilaa harrastaa sekä mahdollisuuksia…

Juha Tuovinen
Riihimäen Uimaseuran puheenjohtaja